Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

B05 Realisatie tentoonstellingsruimte TENT te Rotterdam

In het kader van Rotterdam Culturele hoofdstad van Europa is de begane grond en de eerste verdieping van de voormalige Technische school in de Witte de Withstraat in Rotterdam geschikt gemaakt als tentoonstellingsruimte voor de stichting Beeldende Kunst. Het pand bestaat uit een rijzig schoolgebouw met lokalen aan de voorzijde en daar achter in de laagbouw de handvaardigheidsruimten en een gymlokaal.

De architect Roy Lim van OD 205 uit Delft heeft een prachtig plan bedacht: Een enorme tentoonstellingsruimte op de begane grond, een auditorium en kantoren op de verdieping. Met een glazen lift stijg je plots boven het dak van de laagbouw uit en kan je via luchtbruggen de tentoonstellingsruimte van stichting Witte de With en de kantoren van de twee kunststichtingen bereiken.

De structuur van klaslokalen is op de begane grond en bij het auditorium aangetast door grote gaten in de wanden, waardoor de starre ruimteindeling plots heel dynamisch wordt. Een ronde wand begeleidt de bezoeker naar de projectruimte in de gymzaal, links achterin de laagbouw. Prachtig, maar niet passend binnen het budget.

Voor Ove Lucas, vertegenwoordiger van de opdrachtgever SBK, had het voorkomen van een budgetoverschrijding de hoogste prioriteit. In dit ontwerp paste net in het budget, maar zou zeker tot een budgetoverschrijding gaan leiden. Voor de zekerheid moest er bezuinigd worden. Nu blijken bezuinigingen later vaak tot meerprijzen te leiden, omdat in de periode van bezuinigen niet alle consequenties worden gezien. Henk Jan van den Berg heeft als projectmanager voorgesteld om niet te bezuinigen op kwaliteit, maar op één onderdeel: het niet uitvoeren van het auditorium als veelvormige ruimte, maar door heel simpel de wand tussen twee lokalen uit te breken.

Dit voorstel is door iedereen met enthousiasme ontvangen. De aanpassingen van het ontwerp kosten weinig werk en het auditorium was altijd in een later stadium nog te realiseren. Uiteindelijk is dit het enige bouwproject in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa geweest dat binnen het budget is gerealiseerd!