Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

B17 Hoornwerk te Deventer, deconcentratie verpleging

In een samenhangend netwerk van ideeën over klantgericht werken, het in stand houden van het contact met de mantelzorgers en het beter gedijen van hulpbehoevende ouderen in een kleinschalige omgeving is er overal gezocht naar mogelijkheden om de verpleeghuiszorg te deconcentreren. Zonder bouwlocatie zijn zorginstellingen afhankelijk van ontwikkelaars. Gemeente stimuleren vaak de samenwerking met een woningcoöperatie om een woonzorgcentrum in de wijk te ontwikkelen. En met een toenemende ruimtebehoefte per bewoner biedt het fenomeen deconcentratie zorginstellingen de mogelijkheid om hun huisvestingsbestand te vernieuwen.

Zo ook in Deventer waar zorginstelling De Leiboom met woningbouwvereniging Woonunie een tweetal locaties geschikt achtte om een deconcentratie te vestigen.

Het project Hoornwerk is ontworpen door KCAP architecten en heeft een wat organisch ogende plattegrond. Het definitief ontwerp was al gereed, toen bekend werd dat er een deconcentratie van verpleeghuiszorg in het gebouw gehuisvest zou worden. De indeling van de groepswoningen is daardoor niet optimaal en vergt meer vloeroppervlak dan in de norm is vastgelegd. Een positie op de verdieping is zorginhoudelijk niet echt wenselijk. Voor de realisatie van dit project is de gehele stedenbouwkundige structuur gesloopt en ligt het zeker voor minder mobiele ouderen vrij geïsoleerd. Bij de uitwerking bleek de bereidheid om het atrium vrij toegankelijk te maken voor de bewoners van de groepswoningen te gering, waardoor de bewegingsvrijheid nu zeer beperkt is.

Als adviseur van de zorginstelling probeer je in overleg met de woningbouwvereniging er het beste van te maken, maar kan je bij de oplevering constateren, dat het vertrekpunt voor de groepswoningen niet optimaal was.