Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

B06 Stadskantoor Deelgemeente Delfshaven

Het was vlak voor Kerst toen het acquisitiegesprek bij de Deelgemeente Delfshaven plaats vond met de dames Schuurs en Brussé. Zij wisten precies wat ze wilden. Over een jaar verliep het huurcontract. Ondanks tal van suggesties voor andere meer centraal gelegen locaties hechtte de Deelgemeente aan de plek waar ze zaten. De Westzeedijk moest met een bouwimpuls weer allure krijgen. Dat was ook van belang voor het welslagen van de ontwikkelingen in Schiemond.

Zo bleven er drie locaties over. Henk Jan van den Berg heeft als adviseur van de Deelgemeente met de ontwikkelaars/eigenaren van de drie locaties elk apart de mogelijkheden besproken om het programma van eisen te realiseren op hun locatie en dat vastgelegd in een plan. De ontwikkelaars moesten op basis van die informatie een huurcontract aanbieden. Binnen 3 maanden was de keuze op raadsniveau genomen. Het huurcontract van het oude pand is met een jaar verlengd en indien door een te late oplevering het huurcontract nogmaals zou moeten worden verlengd, dan was dat het risico van de ontwikkelaar.

Als huurder zit je in een lastig pakket. Het is van groot belang om vooraf de eisen waaraan het gehuurde moet voldoen vast te leggen, maar als het gehuurde niet aan de eisen voldoet, heb je als huurder de problemen met de medewerkers en taak om wat is overeengekomen als nog te krijgen. In deze casus had de ontwikkelaar mogelijk door de korte onderhandelingstijd een onjuist beeld van de klimaatinstallatie, die voor een kantoor veel geavanceerder is, dan voor de woningbouw die in eerste instantie bedacht was op de locatie. Afgezien van de extra bouwkosten voor de ontwikkelaar was een goede klimaatinstallatie in het bestaande pand qua hoogte niet mogelijk. Uiteindelijk is gekozen voor natuurlijke ventilatie. In de uitvoering zijn hierbij fouten gemaakt. Doordat er geen sparingen in de balken zijn opgenomen kon de lucht niet boven het plafond circuleren. Dit euvel is na oplevering vrijwel niet meer op te lossen.