Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

0401 Restauratie De Oude Horn te Acquoy

22-11-2011

Heijmans Restauratiewerken, een Erkend Restauratie Bouwbedrijf voor waterbouwkundige restauraties, streeft naar een volwaardige erkenning als algemeen werkende restauratieaannemer. Een schone taak voor H.J. van den Berg om als interim projectleider een referentieproject te verwerven en tot een goed einde te brengen. De eerste mogelijkheid die zich aandiende is het project “Restauratie van het gemaal De Oude Horn te Acquoy en consolidatie van de naastliggende sluis” op initiatief van de Lions Clubs uit Leerdam en Geldermalsen.

Een gemaal sluit nauw aan bij de ervaring met waterbouwkundige projecten. Maar aan dit project zitten aspecten die het standaard waterbouwkundige werk overstijgen, te weten “timmerwerk”, “dakwerk & dakdekkerswerk” en “ornamentaal werk exterieur”. Om met het laatste te beginnen: het is een voorbeeld van boogjesarchitectuur uit het begin van de tweede helft 19e eeuw. Het timmerwerk zit vooral in de kapconstructie, die voor een groot deel moest worden vervangen, met speciale aandacht voor twee vroege houten vakwerkliggers, waarvan de bovenregels door lekkages waren aangetast. Als dakpan is de hartvormige Oegstgeester dakpan toegepast, die moeilijk als authentieke pan is aan te kopen en die diagonaal gelegd wordt. Bijkomend gevolg is dat ook de daklichten diagonaal geplaatst moeten worden.

Vreemd genoeg vormt juist de moeilijk verkrijgbare dakpan de inleiding om de winnende prijs neer te leggen. Via een oude bouwmaterialenhandel is contact gelegd met het Slowaakse bedrijf Domus, die recent een project had opgeleverd met dezelfde dakpannen. Na twee intake-gesprekken en controle op Europese en interne regelgeving is vastgesteld, dat niets een samenwerking met dit bedrijf in de weg staat. Behalve het dakdekkerswerk hebben ze ook het timmer- en pleisterwerk gedaan en de kozijnen met deuren geleverd.

Een andere peiler onder de lage prijs is de verwachting dat het een kortlopend project zou worden. Een aanname die in de restauratiewereld vaak met argusogen wordt bekeken. Immers tijdens een restauratie kom je altijd onvoorziene zaken tegen en vergt een gedegen besluitvorming de nodige tijd. De wetenschap, dat de bouwdirectie, bestaande uit Wim en Adrienne Mazzola, dagelijks in de gelegenheid is om langs te komen om lopende zaken te bespreken en de inschatting dat de vervanging van de kap en met name de vakwerken wel mee zou vallen, bleken een scherpe prijs te rechtvaardigen.

Uiteindelijk heeft het toch langer geduurd dan was aangenomen. De beslissing om de sluis te restaureren is pas genomen op het moment dat alle risico’s ten aanzien van de restauratie van gemaal uitgekristalliseerd waren. Gelukkig voor de aannemer kon hier wel bouwtijdverlenging aan ontleend worden. Een andere tegenvaller was de diepte van het omliggende water. Dit was dieper dan verwacht, waardoor voor het droogzetten van het gemaal en de sluis een andere werkwijze bedacht en uitgevoerd moest worden. Met Damsteegt uit Meerkerk is bedacht om van klei uit de bodem van de vijver een dam op te werpen met behulp van een drijvende kraan. Uiteindelijk was het op het werk krijgen van een goede voeger misschien nog wel het meest bepalend voor de uitloop op de planning. Goede vakmensen worden schaars!

Samen met de werkvoorbereider Syquin van den Berg, uitvoerder Patrick van der Berk en voorman Johan zijn we er in geslaagd om een project op te leveren, waarvan Dirk Hoekmeijer, de voorzitter van de stichting De Oude Horn zegt: “Het is te mooi geworden”. Zie ook www.oudehorn.nl.