Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

0102 Realisatie Restaurant Nonna te ‘s Gravendeel

01-10-2009

In het woonzorgcentrum ’t Weegje te ’s Gravendeel is naast de hoofdingang een ruimte opgenomen voor een restaurant. Een plek waar de bewoners van ’s Gravendeel en het seniorencomplex elkaar kunnen ontmoeten. De uitdaging is om een gelegenheid te realiseren waar iedereen zich thuis voelt, terwijl bekend is dat de meeste mensen niet uit eten willen in een bejaardenhuis.

Met horeca-adviseur Anne-Frans de Vink van Host! en interieurarchitect Nieke Strijland van NIKE hebben we een concept bedacht: bij moeder aanschuiven in de keuken. In de uitwerking ligt de keuken centraal en zijn er allemaal plekken met een eigen karakter om heen gecreëerd. Zonder elkaar overlast te bezorgen kunnen er meerdere groepen tegelijk gebruik maken van de ruimte. Het speelse kleurgebruik en interieurelementen, zoals de vensterbanken, waar je echt in kan zitten, wekken geen associaties met ouderen. De kwaliteit van de stoelen is wel op deze doelgroep geënt en de aankleding levert bij iedereen gespreksstof op.

H.J. van den Berg Mookhoek B.V. heeft het concept bouwkundig uitgewerkt en binnen het budget weggezet bij een aantal uitvoerende partijen, zoals aannemer Kerklaan, interieurbouwer Pruko, keukenleverancier De Koksmaat, Uniflex paneelwanden, Oxo voor de stoffering, Satelliet meubilair, DEP voor de geluidsinstallatie, POS voor het kassasysteem en de installateurs AA techniek, Mampaey, Trijselaar en Verkerk. Hierbij is het concept overeind gehouden, ook de onconventionele uitgangspunten, zoals de wasstraat in het restaurant. Achteraf levert de verwachte geluidsoverlast in de praktijk overigens geen problemen op.

De keuze voor de organisatievorm van de onderneming en daarmee samenhangende aanvullende wensen voor het ontwerp hebben de nodige tijd gevergd. Maar het belangrijkste is, dat restaurant Nonna er is gekomen en het concept er door deze ontwikkelingen rijker op is geworden!