Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

0502 Woonzorgcomplex in Beusichem

31-12-2013

ginstelling in de Betuwe hebben we in de periode 2012-2014 voor een tweetal locaties in Beusichem een ontwerp gemaakt voor een woonzorgcomplex met groepswoningen op basis van het gedachtegoed van Breincollectief.

Op de eerste locatie in het plangebied Hooghendijck van Ballast Nedam waren de vier groepswoningen in eerste instantie horizontaal georganiseerd. Iedere bewonerskamer had nog een eigen badkamer. Om het vloeroppervlak aan verkeersruimte te reduceren en de beleving van lange gangen te voorkomen lag de woonkamer in de gang. Het belang van buiten zijn werd onderkend en er is naar gestreefd om de overgang van binnen naar buiten zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De tweede locatie aan de Belvederelaan was in eigendom van aannemersbedrijf Van Arnhem. Het idee van een groepswoning, dat overeenkomt met het beeld dat de bewoners met dementie hebben bij hun ouderlijk huis, is daar verder ontwikkeld.

De groepswoning is verticaal georganiseerd: overdag zijn alle bewoners op de woonlaag aan de tuin en ’s avonds gaan ze met de trap naar boven om te slapen. Voor veel mensen is “wordt het niet eens tijd om naar boven te gaan” synoniem aan “het is tijd om te gaan slapen”. Als je aan hersenverlies lijdt hoeft dat niet te betekenen dat je fysiek niet meer in staat bent om een trap op te lopen. Groot voordeel als de bewoner dat nog wel kan, is dat ze door de inspanning gemakkelijker in slaap vallen, geen slaapmiddel nodig hebben en de volgende dag actiever zijn. Daarbij hoeven ze dan overdag niet naar de fysiotherapeut om voor hun onbegrijpelijk oefeningen te doen op een oefentrapje wat nergens naar toe leidt.

Ook de eis dat iedere slaapkamer een eigen badkamer moet hebben is losgelaten. Dit past immers niet in het beeld wat de meeste mensen bij hun ouderlijk huis hebben. Daarbij is er onvoldoende personeel om meerdere mensen tegelijker tijd te wassen, dus waarom zou je dan investeren in meerdere badkamers? Die moet je ook nog eens schoonhouden.

Een ander aspect wat is uitgewerkt in de ontwikkeling is de eis dat als de huisvesting geen dienst meer doet als groepswoning het goed is om te bouwen naar een andere functie, zoals eengezinswoningen. In dat kader heeft Alcom er voor gekozen om een unit met twee groepswoningen op te delen in een viertal gelijke stramienen.