Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

0105 Herontwikkeling Zuwe Zorg Centrum Woerden

01-11-2009

Zuwe Zorg heeft in Woerden een verpleeghuis met een capaciteit van 144 intramurale plaatsen. Dit voormalige ziekenhuis bestaat voor een deel nog uit meerbedskamers, waar meerdere bewoners een slaapkamer delen. Dit is niet meer van deze tijd en dat betekent dat in 2010 de bouw gestart moet zijn om deze ongewenste situatie te verhelpen.

Het programma van eisen is door Zuwe zelf opgesteld en geënt op het kort daarvoor gerealiseerde project Maria-Oord in Vinkeveen. Daarin is onder andere de verhouding psychogeriatrische en somatische bewoners vastgelegd en ook de gangbare wens om de huisvesting voor psychogeriatrische bewoners op de begane grond te realiseren.

Henk Jan van den Berg was als werknemer van BOAG betrokken bij dit project als medeopsteller van het haalbaarheidsonderzoek en begeleider van Tom Kleemans assistent projectleider van Zuwe Vastgoed. Op die basis verdergaand heeft BOAG hem ingehuurd bij het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp en een schetsontwerp.

Op verzoek van Jac Wartna, hoofd Zuwe Vastgoed is het Haalbaarheidsonderzoek uitgegaan van een schillenmethode, zoals die ook bij ziekenhuisbouw gebruikt wordt. In deze methode wordt een onderscheid gemaakt tussen kernfuncties, die de organisatie bestaansrecht geven en altijd zullen blijven bestaan, en functies die in de loop van de tijd kunnen worden afgestoten. Dit onderscheid tussen beide type functies geeft inzicht in de investeringsmogelijkheden en aan de randvoorwaarden, die aan de locatie van de huisvesting gesteld worden.

Hoewel de noodzaak duidelijk was bestond er bij de gemeente een capaciteitsgebrek om het plan te begeleiden. Zuwe heeft toen op advies van Henk Jan van den Berg besloten om zelf Marty van de Klundert van RDH als stedenbouwkundige in te huren. Op aanraden van de stedenbouwkundige van de gemeente is er ook nog een landschapsarchitect aangetrokken, te weten Sonja Mihaljevic van Elyps, om de kwaliteit van de omgeving vast te leggen.

Een doelstelling van Zuwe zorg is om het terrein waarop het verpleeghuis is gelegen en als zorgeiland bekend staat te integreren met de omliggende woonwijken. Woningbouw is ook noodzakelijk om geld te genereren om de extra kwaliteit en in de productie onafgedekte kosten te kunnen afdekken.

Vanuit de exploitatie zijn clusters van 4 groepswoningen voor psychogeriatrische bewoners een harde eis. Drie van dergelijke clusters op de begane grond legt een grote voetprint op het terrein. Een (te) zwaar programma voor het terrein volgens de stedenbouwkundige van de gemeente. Een complicerende factor is dat tijdelijke huisvesting geen optie is en de bouwmogelijkheden in de huidige situatie beperkt zijn.

Uiteindelijk is in goed overleg met de gemeente en met de inbreng van de architecten Eric Wendel en Thomas Brouwer van EGM een Masterplan opgesteld en goed gekeurd. Mede dankzij de vasthoudendheid en deskundigheid van Henk Jan van den Berg en zijn niet aflatende stroom aan suggesties en adviezen is het volledige programma van eisen van Zuwe gehonoreerd.