Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

B09 Kantoorgebouw Van Doorne op de zuid-as te Amsterdam

In de ontwikkeling aan de westzijde van de zuid-as vormt het Kantoorgebouw Van Doorne het meest zuidelijk deel van een bouwmassa, die zich uitstrekt tot aan het ING-house. ING heeft als eigenaar het team Henk Jan van den Berg en Arie Goebel ingehuurd om de kwaliteit te bewaken.

Een belangrijk thema in de besprekingen was of het dure door de gebruiker ingebrachte interieur ook een meerwaarde had voor de eigenaar of juist een toekomstige kostenpost is voor de eigenaar. In de discussie tussen eigenaar, ontwikkelaar, gebruiker en aannemers-vof vaak bijgestaan door hun adviseurs spelen een boel belangen en gaat het om veel geld. Het vermogen om de zaak goed te onderbouwen en standvastigheid zijn dan belangrijk en Henk Jan van den Berg beschikt over die eigenschappen.