Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

B14 Ontwikkeling Woonzorgcentrum te ‘s Gravendeel

De christelijke woningstichting CWG heeft zorginstelling Trivalent ter vervanging van het verzorgingshuis Immanuel een positie in het woonzorgcomplex ’t Weegje te ’s Gravendeel aangeboden. Een verhuizing van de begraafplaats aan de rand van het dorp naar het centrum, waar dankbaar gebruik van is gemaakt.

Het project bestaat uit de verbouwing van de bestaande Rabo-bank tot een verzamelgebouw voor aan de zorg gerelateerde voorzieningen en een drietal nieuw te bouwen woonvleugels. Schitterend gelegen aan de kreek en met een vorm die ontleend is aan de oude vlasschuren is architectenbureau Partitio er in geslaagd een goed op de historische omgeving aangepast ontwerp te maken.

Henk Jan van den Berg heeft als medewerker van BOAG het programma van eisen opgesteld en is ten tijde van de beoordeling van het definitief ontwerp weer betrokken geraakt bij het project als huurdersbegeleider. Het projectmanagement was aan Witteveen en Bos opgedragen, die adviseerde om het project op basis van een globaal programma van eisen en het definitief ontwerp aan te besteden. Van Wijnen Dordrecht heeft de aanbesteding gewonnen en een “Design en Construct opdracht” gekregen.

De vrijheid van de aannemer om naar eigen inzicht het ontwerp verder te ontwikkelen en te bouwen was beperkt door de lopende bouwvergunningsaanvraag en de verplichtingen die vanuit de overheid aan intramurale huisvesting worden gesteld. De invloed en de mogelijkheden van de gebruiker en de eigenaar om aanvullende wensen uit te laten voeren zijn per definitie bij zo’n contract zeer beperkt. Discussies over het te leveren product verlopen daarom ook moeizaam.

De consequentie is dat pas na de oplevering in het gebruik duidelijk wordt in hoeverre de huisvesting voldoet aan de uitgangspunten. De uitwerking van specifieke onderdelen, zoals een restaurant, een keuken of vloerafwerking kunnen beter niet aan de aannemer over gelaten worden en zullen uiteindelijk tegen een slechte minderprijs en voor eigen kosten en risico als nog gerealiseerd moeten worden.