Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

B04 Renovatie Gemeentehuis te Waddinxveen

Tijdens de bestek- en uitvoeringsfase was Henk Jan van den Berg als projectmanager betrokken bij de renovatie van het gemeentehuis. Doordat er in de voorbereiding geen destructief onderzoek was verricht naar de aanwezigheid van asbest ontstond er tijdens de bouw vertraging en een forse budgetoverschrijding.

Het pareltje in dit project is de glazen uitbouw met de publieksbalies. De werkruimte van Burgerzaken bevindt zich tussen een half hoge muur en de kantoorruimten. Tegen de oplevering ontstond er ineens consternatie, omdat deze werkruimte niet zou voldoen aan de wet- en regelgeving. Let wel iedereen was met het ontwerp akkoord gegaan! De ruimte moest “afsluitbaar en onbereikbaar” zijn. Het verhogen van de wand zou het ontwerp ernstig schade aandoen, de oplevering uitstellen en tot extra kosten leiden. Uiteindelijk was het aanbrengen van twee saloondeurtjes met een slot bij de balie toereikend met het advies om alleen een dagvoorraad lege paspoorten in de werkruimte te bewaren. De ruimte was daardoor afsluitbaar en “onbereikbaar” betekent volgens Van Dale “niet met de hand bereikbaar”. En de ruimte was ook met veel rekwerk niet met de hand aan te raken.