Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

B08 Universiteitsbibliotheek te Maastricht

Architectenbureau OD 205 uit Delft had de prijsvraag voor de nieuwe universiteitsbibliotheek gewonnen. De oude stadsbibliotheek, een naoorlogse pannenkoek, moest daarvoor verbouwd worden en OD 205 had een plan bedacht om met enkele ingrepen structuur en richting aan te brengen. Door het architectenbureau is Henk Jan van den Berg ingehuurd als projectleider, zodat Herbert van der Brugghen en Jef van den Putte zich volledig op de gebruikers en het ontwerp konden richten.

Bij een renovatie is de kans op onverwachte kosten en vertraging hoger dan bij nieuwbouw en zo ook bij dit project. In het spanningsveld tussen de gebruiker (universiteitsbibliotheek), opdrachtgever (universiteit) en directievoerder (Berenschot Osborne) is het soms moeilijk gebleken om daadkrachtige besluiten te nemen. Dat heeft wel gevolgen gehad voor de voortgang en de sfeer op de bouw.