Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

0101 Verbouwing eigen woonhuis in Mookhoek

19-11-2011

Een project is de verbouwing van ons woonhuis, een dijkwoning in de Hoeksche Waard. Het doel is om de woonruimte op dijkniveau, die uit drie segmenten bestaat te integreren door een uitbouw van 2 meter te realiseren over de gehele achtergevel. Gelijktijdig wordt het onderhuis begaanbaar gemaakt waarin het kantoor komt met een eigen ingang. Het totale woonoppervlak wordt hiermee vergroot met 75 m2.

Het ontwerp is vanuit de functie en de situatie vormgegeven. De eerste doelstelling is om het beeld van een dijkhuis zoveel mogelijk in takt te laten. De uitbreiding moet vanaf de dijk nauwelijks waarneembaar zijn en zich door een moderne vormentaal onderscheiden van de oorspronkelijke bebouwing.
Een tweede doelstelling is om vanuit de woonruimte het polderlandschap achter het huis optimaal te ervaren. De glazen pui over de hele breedte van het pand is zo gedetailleerd dat de onder- en bovenregel verzonken zijn in het plafond en de vloer. Het plafond in de uitbouw en de luifel maken een hoek van 15 graden ten opzichte van de horizontaal om het zicht op de lucht te vergroten.

Het architectonische en constructieve ontwerp zijn door H.J. van den Berg Mookhoek B.V. bedacht en op elkaar afgestemd. Om de kans op scheurvorming te beperken is de belasting van de uitbouw zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Het dak rust via T-vormige constructieve elementen op vier wanden haaks op de achtergevel. Zodoende wordt de fundering onder de bestaande en nieuwe achtergevel niet extra belast.
Met het uitgraven van het onderhuis neemt de gronddruk van de dijk op de fundering fors toe. Door langs de dijk een betonnen beer aan te brengen en die als een monoliete constructie met de vloer en de funderingsbalk onder de nieuwe achtergevel aan elkaar te storten, wordt voorkomen dat de fundering onder het huis inklapt of de polder inschuift. In eerste instantie stond het waterschap afwijzend tegen het idee om de dijk te ondermijnen, maar uiteindelijk is in afwijking van hun beleid toch op 9 april 2009 een vergunning verleend voor de bouw van voornoemde constructie. Volharding en een goed plan maken dromen waar!

Op 1 oktober, voor het begin van het winterseizoen, moest het dijklichaam op orde zijn, anders zou de bouw een half jaar stilliggen of een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. Op 1 oktober was de betonconstructie gereed. In november 2009 was het metselwerk gereed. Voor de kerst 2009 was de staalconstructie gefabriceerd. Indien het weer het toelaat wordt de staalconstructie, de vloer en het dak in januari 2010 aangebracht en volgt in februari 2010 de pui. In maart 2010 is het pannenbier te verwachten!

De constructieve berekeningen en tekeningen voor de bouwvergunning zijn door Van den Berg B.V. bureau voor bouwkunde en constructie uit Ommoord gemaakt, dat indertijd is opgericht door de vader van Henk Jan van den Berg.

De ramen in de bestaande dijkwoning zijn geleverd door Dreumel uit Leidschendam, de voordeur door Smaling uit Portugaal, de achterpui door Alwiti uit Dordrecht, het betonwerk door De Reus uit Strijen, de staalconstructie door BCB uit Bergschenhoek en de uitbreiding van de dakkapel door HJK Timmer- & onderhoudsbedrijf uit Rotterdam. Daarbij werkt de hele familie Van den Berg mee en niet te vergeten de buren/vrienden, waarbij Niek Wennink zeker genoemd moet worden!