Masterplan herontwikkeling Zuwe Zorgcentrum te Woerden
Restaurantiewerkzaamheden Museum Moderne Kunst te Arnhem
Zuiderhof II en kantoor van Doorne op de Zuid-as te Amsterdam
Realisatie restaurant Nonna te 's Gravendeel'

B19 Uitbreiding verpleeghuis Berkenheuvel te Geldrop

Het vrij recent gerealiseerde Berkenheuvel had een paar bezwaren: de bewegingsvrijheid van de psychogeriatrische bewoners was zeer beperkt en er waren kamers voor meer dan één persoon. Toen de mogelijkheid zich voordeed om op een gedeelte van het naastliggende kloosterterrein een uitbreiding van het verpleeghuis te realiseren is deze kans met beide handen aangegrepen. Het is Henk Jan van den Berg gelukt om ondanks de jonge leeftijd van het verpleeghuis een verklaring van het Cbz te verkrijgen voor dit project.

In tweeëneenhalf jaar tijd is het idee ontwikkeld met architectenbureau BO.2 tot een Masterplan. Verder ontwikkeling stagneerde door moeizame grondonderhandelingen tussen het klooster en een ontwikkelaar.